Michael Kislinger - WebDesign
Elektronický obchod GEN-E-SHOP. Seznam našich služeb. Zde je seznam realizovaných zakázek. Ceník našich služeb. Zde jsou naše kontaktní informace. Návrat na úvodní stránku.

Služby

Zabýváme se tvorbou www prezentací. Počínaje pouze statickými stránkami, s prostým HTML, přes stránky využívající JavaScript a další dynamické prvky, až po složité aplikace, založené na PHP a MySQL, vyžadující serverovou podporu.

Elektronické obchody, GEN-E-SHOP

Umíme vytvořit plnohodnotný elektronický obchod, který nevyžaduje žádnou podporu serveru. Jmenuje se GEN-E-SHOP. Obsahuje klasické atributy moderního elektronického obchodu. Veškeré výpočty a operace spojené s přidáváním zboží do košíku, probíhají na straně návštěvníka v jeho prohlížeči. Objednávky jsou zasílány přímo provozovateli a tím odpadá jakákoliv možnost napadení obchodu hackerem a odcizení zákaznických dat, neboť na serveru se nachází pouze informace o zboží. Takový obchod nepotřebuje žádnou serverovou podporu. Lze jej použít na jakémkoliv www prostoru, jeho pořizovací a provozní náklady jsou tedy minimální.

Příklady takového obchodu naleznete v tomto seznamu.

Dynamicky generované stránky

Samozřejmě dokážeme uspokojit i náročného zákazníka, který má rozsáhlé databáze údajů, jež potřebuje prezentovat. V takovém případě používáme PHP scripty a databázovou podporu MySQL. Mezi takové aplikace patří elektronické obchody a informační servery.

Statické stránky

Pro jednoduché, méně rozsáhlé prezentace, s delší periodou obměny údajů, využíváme jednodušších řešení v podobě prostých HTML prezentací. Jedná se většinou o několikastránkové prezentace, jakési firemní www vizitky.

Dynamické prvky a JavaScript

Každá stránka, i ta nejjednodušší, se dá oživit nějakým dynamickým prvkem. Například tlačítky, která se "rozsvítí" při najetí myši. Na to používáme JavaScript. Jedná se o programovací jazyk, který je umístěn přímo do kódu HTML stránky. Jeho možnosti nabízejí široké využití například při vyhodnocování obsahu dat, zadaných do políček formuláře, ještě před odesláním serveru. Pomocí JavaScriptu se dá vytvořit třeba i elektronický obchod, zmiňovaný výše.

CSS

CSS - takzvané kaskádové styly představují možnost, jak efektivně formátovat prezentované údaje. Používají se stále častěji, tak jako se stále více rozšiřují prohlížeče, které CSS podporují. I my samozřejmě CSS používáme.

Rozdíly mezi Netscape a MSIE

Přesto, že prvky HTML jsou standardizovány, stává se, že různé prohlížeče zobrazují prezentace odlišně. Známe rozdíly mezi dvěma nejrozšířeněnjšími prohlížeči Netscape a Microsoft Internet Explorer. Proto dokážeme www prezentaci těmto rozdílům přizpůsobit, tak aby se její zobrazení v obou z nich co nejvíce shodovalo.

Obrázky, grafika, animace a FLASH

V žádné www prezentaci by neměly chybět obrázky, loga, případně další grafické prvky. Dodané obrázky nascanujeme a dále elektronicky upravíme. Jedná se o různé retuše, výřezy a další operace. Můžeme vytvořit animované GIFy a reklamní proužky, dnes na internetu stále hojněji používané.

Jednou z nejmodernějších animačních technologií na internetu jsou tzv. FLASH animace. Jedná se o grafiku, vytvořenou pomocí speciálního programu od firmy Macromedia. FLASH prezentace mohou obsahovat nejen animace, ale zahrnují i možnost aktivních prvků, jako jsou aktivní tlačítka nebo rozbalovací nabídky. I FLASH grafiku jsme schopni pro Vás vytvořit.

Kontakt na autora